A’ CASA DÀ SALUTI; DILIN-DILÒ ;U’ SUPPEPPE ; A’ DIETA E’ CUMPARE SANTU ; A’ SICCIA Ò SCURU ; U’ RIFRISCU ; SI NON FUSSE ; SANT’ANTUONI E’ LL’ORFANELLI

A’ CASA DÀ SALUTI

DILIN-DILÒ

U’ SUPPEPPE

A’ DIETA E’ CUMPARE SANTU

A’ SICCIA Ò SCURU

U’ RIFRISCU

SI NON FUSSE

SANT’ANTUONI E’ LL’ORFANELLI

SANT’ANTUONI E’ LL’ORFANELLI

Quandu l’umili Sant’Antuoni

‘ncuntrhava i povari orfanelli…

dicia-” Ma quantu siti ‘bbelli…

stacitivi  quieti,’bbuoni ‘bbuoni…”

Cù dhiddhi nù puocu pregava

e nù panettuddhu ‘nci dunava…

L’ accarizzava e i’ benedicia

e,caminandu chianu,i’ divertia….

Peppe Sestito

Lascia un Commento