L’ACQUA DELLE PAPERE – Acqua e’ Papari

Acqua e’ Papari

Ccà si fhace acqua e tutti i parti

c’à conduttura è vecchja e’ spara….

Si vindaria nù litrhu pè ttrhì cuarti

e già ‘mbottigliata ‘on sarìa cara!

Ciertu ‘ncì vorria nu tubbu adattu

e ‘nnà pompa m’à cogghja all’attu…

e si ambeci e’ acqua fhusse vinu

‘ndavaria ‘mbiaconi ogni tombinu!

Nù rimediu ‘nci fhù,cu puocu spisa…

S’annullaru i sprichi paisani

‘mbuddhandhu i babbi e ghjsa

e nnò scurranu i pubbrici fhuntani!

‘Ncì restau l’acqua e papari,e’ brunzu…

e mancu sà godanu ‘ntrhà chiddhi vasconi…

E sà rida,sutt’è baffi,Gugliermu Marconi

si u cieddhu,volandu,’ncì cala nù strhunzu!

.

.


Lascia un Commento