CIAO
Friday, December 15, 2017
MADONNA DELLA PIETRA DI CHIARAVALLE CENTRALE
SANT'ANTONIO DA PADOVA
SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO
SAN BIAGIO PROTETTORE DI CHIARAVALLE CENTRALE
chiaravallepro.it  : UN PONTE TRA PASSATO E FUTURO

LA RETINA PER I CAPELLI – A’ Rizzigghja

Tagged with: ,
Classificato in/Posted in Chiamondo, Emigrante category

A’ Rizzigghja

Nà fhigghja ‘nci domandau a’ mamma:
“-A’ mà,chì è,mò l’Emigrazioni?
Datu ca non este cchjù nù dramma?”
A’ vecchja ‘ncì rispundiu:
“-Fratata s’mnda jhju e’Griggioni
e nà vota sula mi scriviu!

Disse ca ‘ncì manca stù Pajsi…

E quando ù penza,dà nostargia,

‘ncì s’appiccica ‘ciò core nù lucisi,

ca ccà dassau l’amici,a ttia ed a mia!

Mi mandau,cù ‘nnù caru amicu,
nà retina nigra po’ tuppu
e m’arricumandau nommu m’appricu…
ma,ccà, mi restau nù gruppu!
No ‘mmì fhazzu maravigghja
cà domandi,mò,1’Emigrazioni chi è…
E’ chiddhu puocu chi mmì resta!”
Si mise,chjanu,i mani a testa
E,pue, ‘ncì disse:”Tè,
è stà Rizzigghja!”