E veni Maria ‘Mmaculata

E veni Maria ‘Mmaculata

immacolata2

immacolata

Si presenta a la me porta,
si presenta ‘n cumpagnia;
è Gesù cu la Madonna,
è Gesuzzu cu Maria.
< Beddamatri cca chi fai?
La me casa è scunzulata,
senza paci e senza amuri,
chi cci fai cu’ to Signuri? >
< Senza patria e senza regnu,
cercu chiddi comu a tìa,
dammi locu, dammi focu,
ca ti fazzu cumpagnia.>
< Matri Santa Addulurata,
io ti dassi lu me cori
ma è vacanti e senza amuri,
trovi sulu lu duluri.>
< Figghia mia, nun dispirari,
vinni cca pi cunzulari,
lu tò amuri nun è mortu,
nta li vrazza io ti lu portu;
puru Iddu fu tradutu,
misu ‘n cruci ed ammazzatu
ma a tri jorna Iddu è risortu
e nte vrazza io ti lu portu.>
< Oh Maria Cunzulatrici
di l’afflitti e d’infelici,
dammi la to cumpagnia,
veni cca, trasi Maria!>

un’ amica di Lidia