La stella di pietra in piazza Dante

 

La stella di pietra

 

A’ Stiddha e’ Petrha

”-Cumpari, si ti, patruni e’ chista chjazza,

avisse u’ torna vivu all’improvvisu,
ampena, chì ti vide stà stiddazza,
‘ncìjungia n ‘atrhu cantu o’ Paradisu!”
”-Cumpà, a’ cuntanu li’ lussu dè lussi:
simbulu de’ cuntradi alluntanati,
ma cà tutti si punti arrussicati
mi pare a firma dè Brigati Russi!”
”-Cumpà, ma chì diciti;raggiunamu:
stà Stiddha e’ Petrha e’ signiu, a’ monumentu,

 ca ccà ni portanu nù firmamentu;
ma i stiddhi chi vidimu, e pue i pagamu!”

 

Traduzione:

La Stella di Pietra

“-Compare,se Dante,Padrone di questa piazza,

dovesse tornare in vita all’improvviso,

non appena vede questa grande stella

ci aggiunge un altro canto al Paradiso!”

“-Compare la dicono il lusso dei lussi:

e il simbolo delle contrade più lontane

ma con tutte queste punte arrossate

mi sembra lo stemma delle Brigate rosse!”

“-Compare,ma cosa dite,ragioniamo:

questa stella di pietra è segno,a monumento,

che qui ci portano un firmamento;

ma le stelle che vediamo,poi le paghiamo!

Lascia un Commento